Novosti

Vanredna sednica Skupštine akcionara Preduzeća "Metaloplastika" a.d. Čajetina održana je 28.08.2017. godine, u upravnoj zgradi preduzeća Metaloplastika a.d. Čajetina, sa početkom u 14:15 časova.
 

Sazivanje vanredne Skupštine društva, sa pozivom za sednicu Skupštine akcionara akcionarima društva, zakazanu za 28.08.2017. godine sa početkom u 14:15 časova u prostorijama Preduzeća "Metaloplastika" a.d. u Čajetini.
 

Godišnja sednica Skupštine akcionara Preduzeća "Metaloplastka" a.d. Čajetina održana je u Čajetini dana08.06.2017. godine sa početkom u 14:15 časova.
 

Stranice