Stoni tip ST

Primenjuje se u:

  • hemijskim i fizičkim laboratorijama za zagrevanje, sušenje, isparavanje
  • medicinskim i stomatološkim laboratorijama za sterilizaciju itd.

Stoni plamenik
Artikal: 040-042

 

  Artikal   Maseni protok
Mmin/Mmax (g/h)
  Max. temparatura plamena
(oC)
  Nazivna snaga
Pmax/Pmin (kW)
  040   70/120   980   1.56/2.8
  041   70/120   980   1.56/2.8
  042   110/140   1230   2.5/3.16